Irina Valyavina er fraværende i dit liv. Hun er fraværrende fordi hun ikke findes. Hun giver hele tiden udtryk for at findes, men det gør hun ikke. Når man tror det er foran er det i virkeligheden bagved. Spejle der kaster lyset videre. Det er på den måde hun ikke findes. Der er ikke noget punkt i hende. Hun er det modsatte af minen og alligevel ikke. Minen er massiv. Den er et fravær som du rejser efter. Hvad er det for et sted. Det der suger findes på bunden, men der findes det alligevel ikke. Minen er en hvirvelstrøm fordi den er så dyb. Der sker noget med vinden. Det er en omvendt kegleform. Der er noget der suger, men det er ikke bare minen. Det er i relation med omgivelserne at den bliver sådan. Det punkt som minen er findes slet ikke i punktet. 

Mir er en åben diamantmine i Mirny, Yakutsk i det østlige Sibirien. Den er 600 meter dyb og har en diameter på 1200 meter og er et af de største udgravede huller på Jorden.

Irina Valyavina

16th – 29th March 2019